Tuesday, January 9, 2018

Contoh Paragraf Narasi Singkat

Sebelum masuk ke dalam teras perbincangan saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada semua kawan. Di antara kamu ada yang tahu apa perenggan naratif dan apakah contoh perenggan naratif itu? Pastinya dalam perbincangan perenggan naratif ini sangat luas ya.


Selain dari kita membincangkan contoh-contoh perenggan naratif, kita juga akan merangkumi secara terperinci contoh teks naratif, ciri-ciri teks naratif. Sekiranya kita hanya membuka perbincangan ini bermula dengan pembahasa


Teks naratif adalah kertas yang meneroka atau menceritakan kisah yang jelas tentang berlakunya kejadian atau peristiwa berdasarkan kerangka waktu. Peristiwa atau peristiwa yang berlaku dalam teks naratif ini memang boleh benar atau bahkan khayalan.


Dengan pemahaman di atas, adakah rakan-rakan mempunyai apa-apa bayang-bayang yang dapat dilihat dari fikiran anda tentang makna teks naratif ini? Oleh itu intipati pemahaman itu ialah Contoh Paragraf Narasi ini bukan sahaja dari peristiwa atau peristiwa sebenar, tetapi juga boleh diambil melalui cerita-cerita di mana cerita itu adalah khayalan serta cerita pendek, novel, drama dan biografi.

No comments:

Post a Comment